Арония черноплодная

Аро́ния чернопло́дная, или Черноплодная ряби́на (лат. Arónia melanocárpa) — плодовое дерево или кустарник, вид рода Арония семейства Розовые. Аронию черноплодную выращивают как пищевой, декоративный и лекарственный кустарник.

Название

Родовое название происходит от греч. Ἄρος — помощь, польза; видовой эпитет образован из двух слов: греч. μέλᾱς (род. Μέλᾰνος) — чёрный и καρπός — плод. Русское название черноплодная рябина происходит от цвета плодов и идентичности соплодий аронии черноплодной и рябины обыкновенной, близкими родственниками последние не являются (разные роды, входящие в одно семейство Розовые).

Описание

Кустарник высотой до 2,5 м с развитой корневой системой. Побеги округлые, многочисленные (до 90). Листья очередные, пpостые с цельной обратно-яйцевидной пластинкой, с пильчатыми краями до 8,5 см длиной и 6,5 см шириной; летом ярко-зеленые, осенью красного цвета. Цветки небольшие (до 1 см в диаметре), белые, собраны в плотные щитковые соцветия. Плоды округлые, до 1,5 см в диаметре, черные, с сизым налетом, иногда темно-красные. Плодоносит до 20 лет, выдерживает морозы до -36 °C. Размножается семенами и отводками, делением куста, черенками, прививкой.

Цветет в конце мая — начале июня; плоды созревают в конце августа — начале сентября.

Ареал

Произрастает в восточной части Северной Америки. Широко культивируется в России в нечерноземной зоне европейской части, в Алтайском крае, на Сахалине, Урале, Западной Сибири.

Химический состав

Используют ценные плоды аронии, содержащие сахара (6,2-10,8 %), яблочную кислоту (1,3 %), другие органические кислоты, пектиновые (0,75%) и дубильные (0,35-0,6 %) вещества, гликозид цианидин, гликозид амигдалин, флавоноловый гликозид, гесперидин, рутин, свободный кверцетин и катехины.

Кроме того, в плодах содержится каротин, витамины А, В1, В2, С, Е, Р (0,5 %), макроэлементы: калий-13,9, кальций-1,3, магний-1,0, железо-0,05, и микроэлементы: марганец, медь, цинк, кобальт, хром, алюминий, никель, стронций, свинец. Много в плодах и селена: арония является концентратом этого элемента.

Фармакологические свойства

Сок аронии и витамин Р (порошок) применяют для профилактических и лечебных целей при гипо- и авитаминозе витамина Р, нарушениях проницаемости сосудов, лучевой болезни, ревматизме, гипертонической болезни I и II стадий, других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Применение в народной медицине

Плоды аронии черноплодной являются одним из наиболее популярных средств в народной медицине для снижения кровяного давления. При гипертонии достаточно будет съедать трижды в день всего по 100 грамм ее плодов либо пить выпивать столько же раз в день по 50 мл сока ягод.

Для пониженном давлении рекомендуют использовать и такую настойку: собрать плодов боярышника и шиповника по 3 части, цветков календулы, травы череды, плодов аронии, листьев подорожника по 2 части. 10 г получившейся смеси залить стаканом кипятка, настоять в термосе 2 ч, отжать и принимать по 100 мл 2 раза в день до еды.

Сухие ягоды аронии едят при различных нарушениях в свертывающей системе крови, кровотечениях, ревматизме, атеросклерозе, сахарном диабете и аллергических заболеваниях. Исследования последних лет показали, что черноплодная рябина улучшает функционирование печени, а регулярное употребление этой ягоды положительно влияет на работу эндокринной системы и повышает иммунитет.

Применение в официальной медицине

В настоящее время в аптеке продаются самые разные препараты из плодов аронии черноплодной: таблетки, сиропы, настойки, высушенные ягоды. Их назначают при наличии множества заболеваний: гипертонической болезни, атеросклерозе, тиреотоксикозе, желче-каменной болезни, пиелонефрите, сахарном диабете и других.

Сбор и заготовка сырья

В народной медицине используются плоды аронии черноплодной, которые собирают в период их созревания в августе-сентябре, до наступления морозов.

Чтобы не повредить ветви следует осторожно обрывать щитки вместе с плодами. А чтобы как можно дольше сохранить ягоды — сразу же после сбора помещать их в прохладное место. В идеальных условиях хранятся ягоды до 2 месяцев.

Если же вы собираетесь заготовить сырье на зиму, то его следует высушить: разложить тонким слоем на бумаге и оставить на солнце либо использовать специальные сушилки.

Иное применение

Плоды используются в пищевой промышленности для приготовления соков, варенья и др. продуктов, является пищевым красителем.

Цветки образуют пыльцу и выделяют нектар, хорошо посещаются пчёлами.

Противопоказания

Ягоды черноплодной рябины не рекомендуется употреблять больным со стенокардией и гипотонией: они содержат большое количество аскорбиновой кислоты повышающей свертываемость крови и, как результат — приводящей к образованию тромбов.

С осторожностью ягоды принимают при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах. В периоды обострения болезни ягоды полностью исключаются из рациона.

Популярные статьи

Новые статьи

Внимание! ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestias dolorem sapiente, quam sint nam quasi illum repellat saepe fuga obcaecati incidunt minus quas reprehenderit minima. Inventore dicta explicabo laboriosam consequuntur? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestias dolorem sapiente, quam sint nam quasi illum repellat saepe fuga obcaecati incidunt minus quas reprehenderit minima. Inventore dicta explicabo laboriosam consequuntur?